wizytówka
dyrekcja
kadra pedagogiczna
uczniowie
historia szkoły
pedagog szkolny
biblioteka szkolna
świetlica szkolna
aktualne informacje
fotki z imprez
mapa strony

 

 1. BIBLIOTEKA W PROJEKCIE - czytaj więcej .....
 2. ŚWIATOWY TYDZIEŃ OCHRONY ZWIERZĄT - czytaj więcej .....
 3. PASOWANIE NA UCZNIA - czytaj więcej .....
 4. DZIEŃ CHŁOPCA - czytaj więcej .....
 5. POŻEGNANIE LATA - czytaj więcej .....
 6. ZASADY REKRUTACJI SP10 z harmonogramem, zgłoszenie SP10, wniosek SP10 - czytaj więcej .....
 7. 6-LATKI W SZKOLE - ankieta dla dyrektora, ankieta dla rodziców - czytaj więcej .....
 8. ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY I NA ROK SZKOL. 2014/15 - czytaj więcej .....
 9. TYDZIŃ EDUKACJI GLOBALNEJ (sprawozdanie)- czytaj więcej .....
 10. ŚMIECIOWE DRZEWO - czytaj więcej .....
 11. PASOWANIE NA UCZNIA 2013/14 - czytaj więcej .....
 12. PO REMONCIE SZKOŁY - czytaj więcej .....
 13. KONKURSY SZKOLNE - czytaj więcej .....
 14. OBIADY I MLEKO /wrzesień 2014 - czytaj więcej .....
 15. KONSULTACJE Z RODZICAMI - czytaj więcej ....
 16. INFORMACJA o OPŁATACH za duplikat legitymacji szkolnych - czytaj więcej .....
 17. PLAN ZAJĘĆ 2014/15 - czytaj więcej .....
 18. PODRĘCZNIKI SP 10 - ROK SZKOLNY 2014/15 - czytaj więcej .....
 19. SZEŚCIOLATEK W SZKOLE - czytaj więcej .....
 20. STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY - kampania informacyjna - czytaj więcej .....
 21. WYPRAWKA SZKOLNA - rok szkol. 2014/15- czytaj więcej .....

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/15

*
BIBLIOTEKA W PROJEKCIE

Biblioteka SP10 wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wodzisławiu Śl. realizują projekt "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych".

Zakup książek zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach projektu 13.10.2014r. dzieci uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Markiem Grabowskim twórcą programów telewizyjnych "Budzik", "Ciuchcia" oraz autorem książek dla dzieci.

W listopadzie uczniowie wezmą udział w spektaklu Teatru Art-Re z Krakowa.

do góry


*
ŚWIATOWY TYDZIEŃ OCHRONY ZWIERZĄT

3.10.2014 odbył się apel organizacyjny rozpoczynający w naszej szkole obchody Światowego Tygodnia Ochrony Zwierząt. Od 6.10.2014 do 10.10.2014 dzieci przychodziły do szkoły przebrane za zwierzęta. W klasie na zajęciach wykonywały ilustracje o zwierzętach. 8.10.2014 odbył się apel przygotowany przez dzieci na, którym zostały przekazane informacje o tym, na czym polegają światowe obchody tygodnia ochrony zwierząt, po co się je organizuje. Organizacje ekologiczne chcą zwrócić uwagę świata na to by dbać o zwierzęta, by zachować je dla pokoleń.

do góry


*
PASOWANIE NA UCZNIA

1.10.2014r. uczniowie klas pierwszych składali swoje pierwsze w życiu ślubowanie.

Przed ślubowaniem uczniowie klas drugich, którzy wraz z wychowawcami przygotowali część artystyczną - wspominali przedszkolne lata, pierwsze dni w roli ucznia. Mówili o swoich obawach, radościach i nadziejach.

Całość bacznie obserwowali zaproszeni goście -

prezydent miasta Wodzisław Śl.

Mieczysław Kieca

oraz rodzice, nauczyciele, koleżanki i koledzy z klas drugich. Po złożeniu ślubowania pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy, musiały również przełknąć kwaśną cytrynę.

do góry


 

*
DZIEŃ CHŁOPCA

Dzień Chłopca 30 września 2014 r. odbyły się obchody Dnia Chłopca. W klasach dziewczynki podarowały swoim kolegom wraz z życzeniami drobne upominki. Na zakończenie obchodów odbyła się dyskoteka.

do góry


*
POŻEGNANIE LATA'2014

 

25 września wychowankowie świetlicy pożegnali lato. Była to impreza plenerowa z pieczeniem kiełbas na grillu. W czasie oczekiwania na smażone kiełbaski wychowankowie uczestniczyli w konkursie plastycznym - rysowanie kredą na boisku szkolnym i brali udział w zabawach ruchowych. Potem jedli kiełbaski z pyszną surówką warzywną. W imprezie jak zwykle pomogli rodzice wychowanków świetlicy.

do góry


ROK SZKOLNY 2013/2014

*
TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ - sprawozdanie

Sprawozdanie z obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim

W dniach 18 - 22 listopada b.r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim w ramach realizowanego projektu "Postaw na rozwój! Zrównoważony!" obchodzony był Tydzień Edukacji Globalnej.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od udziału nauczyciela w szkoleniu internetowym i wytypowaniu klas, które zaangażują się w zadanie. Nauczycielka wychowania fizycznego - Pani Elżbieta Jasiak odbyła odpowiednie szkolenie i zaliczyła wszystkie egzaminy potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w kursie e - learningowym. Została szkolnym koordynatorem projektu. Następnie na ogólnoszkolnym apelu w dniu 13 listopada poinformowała uczniów, nauczycieli, rodziców o udziale szkoły w projekcie. Przedstawiła cele, zadania i formy realizacji projektu. Przekazała, że za realizację przedsięwzięcia odpowiadają klasy czwarte wraz z wychowawcami - P. Wiolettą Kuśmierczyk , P. Beatą Mazurek i P. Elżbietą Jasiak, ale w zadania angażuje się cała społeczność szkolna. ......

czytaj całość

galeria

do góry

 

 

*
ŚMIECIOWE DRZEWO

Z okazji Święta Drzewa w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na " Śmieciowe drzewo". Brały w nim udział klasy IV - VI. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów nie tylko na drzewa, ale również na problem odpadów, których jest coraz więcej. Uczniowie wykonując drzewa z materiałów odpadowych przyczynili się w pewien sposób do zmniejszenia rosnącej góry śmieci. Mamy nadzieję, że cel konkursu został osiągnięty. Uczestnicy zrozumieli, że jeśli ludzie nie przestaną śmiecić, to w przyszłości wokół nas będzie więcej odpadów niż drzew. Odpady przysypią drzewa, a one nie dostarczą nam już tlenu, nie osłonią nas przed wiatrem, nie oczyszczą powietrza ze spalin i innych szkodliwych substancji. Dlatego należy robić wszystko, aby wokół nas było jak najmniej śmieci, a jak najwięcej drzew, które mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem włączyli się do udziału w konkursie. Najbardziej oryginalne drzewka zostały nagrodzone.

I miejsce zajęła klasa IV b, II miejsce VI b, III miejsce Va..

do góry


 

 

*
PO REMONCIE SZKOŁY

 

I etap remontu elewacji szkoły i korytarzy został zakończony. Przeprowadzono prace remontowe wewnątrz budynku szkoły: wymieniono posadzki na I piętrze placówki, odświeżono ściany korytarzy na I i II piętrze oraz pomalowano drzwi do sal lekcyjnych. Wykonano termomodernizację frontu budynku, wymieniono parapety zewnętrzne i rynny. Dzięki funduszom, które zostały przekazane palcówce, szkoła zyskała estetyczny wygląd.

W przyszłym roku planuje się wykonanie pozostałych prac remontowych: odnowienie pokrycia dachowego oraz termomodernizację pozostałej części budynku.

do góry

 

 


 

 

położenie miasta
historia miasta
teraźniejszosc
zabytki

 

 
 
Copyright © 2006 -2014 EWA S.