wizytówka
dyrekcja
kadra pedagogiczna
uczniowie
historia szkoły
pedagog szkolny
biblioteka szkolna
świetlica szkolna
aktualne informacje
fotki z imprez
mapa strony

 

 1. ZASADY REKRUTACJI SP10 z harmonogramem, zgłoszenie SP10, wniosek SP10 - czytaj więcej .....
 2. 6-LATKI W SZKOLE - ankieta dla dyrektora, ankieta dla rodziców - czytaj więcej .....
 3. ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY I NA ROK SZKOL. 2014/15 - czytaj więcej .....
 4. TYDZIŃ EDUKACJI GLOBALNEJ (sprawozdanie)- czytaj więcej .....
 5. ŚMIECIOWE DRZEWO - czytaj więcej .....
 6. PASOWANIE NA UCZNIA 2013/14 - czytaj więcej .....
 7. PO REMONCIE SZKOŁY - czytaj więcej .....
 8. KONKURSY SZKOLNE - czytaj więcej .....
 9. OBIADY I MLEKO /wrzesień 2014 - czytaj więcej .....
 10. KONSULTACJE Z RODZICAMI - czytaj więcej ....
 11. INFORMACJA o OPŁATACH za duplikat legitymacji szkolnych - czytaj więcej .....
 12. PLAN ZAJĘĆ 2014/15 - czytaj więcej .....
 13. PODRĘCZNIKI SP 10 - ROK SZKOLNY 2014/15 - czytaj więcej .....
 14. SZEŚCIOLATEK W SZKOLE - czytaj więcej .....
 15. STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY - kampania informacyjna - czytaj więcej .....
 16. WYPRAWKA SZKOLNA - rok szkol. 2014/15- czytaj więcej .....

 


 

 

*
TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ - sprawozdanie

Sprawozdanie z obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim

W dniach 18 - 22 listopada b.r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim w ramach realizowanego projektu "Postaw na rozwój! Zrównoważony!" obchodzony był Tydzień Edukacji Globalnej.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od udziału nauczyciela w szkoleniu internetowym i wytypowaniu klas, które zaangażują się w zadanie. Nauczycielka wychowania fizycznego - Pani Elżbieta Jasiak odbyła odpowiednie szkolenie i zaliczyła wszystkie egzaminy potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w kursie e - learningowym. Została szkolnym koordynatorem projektu. Następnie na ogólnoszkolnym apelu w dniu 13 listopada poinformowała uczniów, nauczycieli, rodziców o udziale szkoły w projekcie. Przedstawiła cele, zadania i formy realizacji projektu. Przekazała, że za realizację przedsięwzięcia odpowiadają klasy czwarte wraz z wychowawcami - P. Wiolettą Kuśmierczyk , P. Beatą Mazurek i P. Elżbietą Jasiak, ale w zadania angażuje się cała społeczność szkolna. ......

czytaj całość

galeria

do góry

 

 

*
ŚMIECIOWE DRZEWO

Z okazji Święta Drzewa w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na " Śmieciowe drzewo". Brały w nim udział klasy IV - VI. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów nie tylko na drzewa, ale również na problem odpadów, których jest coraz więcej. Uczniowie wykonując drzewa z materiałów odpadowych przyczynili się w pewien sposób do zmniejszenia rosnącej góry śmieci. Mamy nadzieję, że cel konkursu został osiągnięty. Uczestnicy zrozumieli, że jeśli ludzie nie przestaną śmiecić, to w przyszłości wokół nas będzie więcej odpadów niż drzew. Odpady przysypią drzewa, a one nie dostarczą nam już tlenu, nie osłonią nas przed wiatrem, nie oczyszczą powietrza ze spalin i innych szkodliwych substancji. Dlatego należy robić wszystko, aby wokół nas było jak najmniej śmieci, a jak najwięcej drzew, które mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem włączyli się do udziału w konkursie. Najbardziej oryginalne drzewka zostały nagrodzone.

I miejsce zajęła klasa IV b, II miejsce VI b, III miejsce Va..

do góry


 

 

*
PASOWANIE NA UCZNIA 2013/14

30 września 2013r. uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. W tym wyjątkowym dniu uczestniczyli zaproszeni goście:

zastępca Prezydenta Miasta

Eugeniusz Ogrodnik,

przewodniczący Rady Miasta

Jan Grabowiecki.

Goście skierowali parę ciepłych słów do uczniów i ich rodziców. W uroczystości brali udział także rodzice, nauczyciele i uczniowie klas drugich, którzy uświetnili spotkanie występami artystycznymi. Pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy, musiały również przełknąć kwaśną cytrynę.

do góry

 

 


 

 

*
PO REMONCIE SZKOŁY

 

I etap remontu elewacji szkoły i korytarzy został zakończony. Przeprowadzono prace remontowe wewnątrz budynku szkoły: wymieniono posadzki na I piętrze placówki, odświeżono ściany korytarzy na I i II piętrze oraz pomalowano drzwi do sal lekcyjnych. Wykonano termomodernizację frontu budynku, wymieniono parapety zewnętrzne i rynny. Dzięki funduszom, które zostały przekazane palcówce, szkoła zyskała estetyczny wygląd.

W przyszłym roku planuje się wykonanie pozostałych prac remontowych: odnowienie pokrycia dachowego oraz termomodernizację pozostałej części budynku.

do góry

 

 


 

 

położenie miasta
historia miasta
teraźniejszosc
zabytki

 

 
 
Copyright © 2006 -2014 E S.